MASSUGER ARBEIDSRECHTADVIES UW STEUN EN TOEVERLAAT OP ARBEIDSRECHTELIJK VLAK

Massuger Arbeidsrechtadvies bestaat sinds 2003. In die tijd zijn al heel wat ondernemers en werknemers geholpen.

Massuger Arbeidsrechtadvies is een juridisch adviesbureau. Het onderscheidt zich van vele andere juridische dienstverleners doordat het zich toelegt op een afgebakend terrein, te weten het arbeidsrecht en het daaraan gelieerde socialezekerheidsrecht. En neemt u maar van ons aan, dat terrein is complex genoeg. Neem bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid. Deels al in werking getreden maar de grootste wijzigingen hebben we nog tegoed. Daar komt bij dat sommige regels nog onbekend zijn. Maar u krijgt er wel al snel mee te maken.

De dienstverlening van Massuger Arbeidsrechtadvies richt zich op ondernemers en werknemers